Home
Inloggen

Kunstgras

Gezien de recente publiciteit rond het gezondheidsrisico van voetballen op kunstgrasvelden en overwegende dat:

- De KNVB nader onderzoek wenst naar kankerverwekkende stoffen in kunstgrasvelden,
- De Europese Commissie eveneens heeft aangekondigd nader onderzoek te wensen,
- In de VS en Engeland reeds onderzoek loopt,
- Wetenschappers de betrouwbaarheid of geldigheid van ouder onderzoek ernstig in twijfel trekken, heeft het bestuur van FC Ria het spelen op kunstgrasvelden die voorzien zijn van het verdachte granulaat (uit autobanden gemaakte korrels) voor haar spelers/elftallen tot nader order opgeschort. Het bestuur wenst haar leden op geen enkele manier bloot te stellen aan mogelijke risico’s voor de gezondheid zolang hier geen duidelijkheid over bestaat. Op velden met betrouwbaar kunstgras zullen we uiteraard gewoon spelen.

Dit besluit zal kenbaar gemaakt worden aan de KNVB.
Elftallen van FC Ria die zijn ingedeeld voor uitwedstrijden bij collega verenigingen met onbetrouwbaar kunstgras worden eveneens op de hoogte gesteld. Met hen wordt overlegd over een alternatief om mogelijk toch te kunnen spelen. We zullen alle medewerking verlenen om het competitie verloop zo min mogelijk te verstoren.

 

Namens het Bestuur,

W.Schmitz, voorzitter.