Wil Schmitz zal de functie van FC Ria voorzitter aan het einde van dit seizoen neerleggen. Dit heeft hij al te kennen gegeven bij het verlengen van deze rol aan het eind van het vorige seizoen.


Het bestuur heeft een nieuwe kandidaat voorzitter gevonden. Voormalig eerste elftal keeper Raoul Bakkes zal worden voorgedragen om de rol van voorzitter te gaan invullen. Tijdens de algemene ledenvergadering zal hij worden voorgedragen aan de leden en zal over de kandidatuur gestemd worden.


Het bestuur dankt Wil alvast voor zijn inzet voor FC Ria de afgelopen 4 seizoenen.
De datum van de ledenvergadering zal nog worden medegedeeld.

Sportieve groet,
Bestuur FC Ria

zuiver logo

Toyota

Facebook

s5 box

Inloggen