CORONAPROTOCOL FC RIA (SENIOREN) EN JO-19

ALGEMEEN


• NEEM CORONA SERIEUS !!!
• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
• Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
• Houd 1,5 m afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten);
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
• Schud geen handen;

GEBRUIK KLEEDLOKALEN


• Met klachten geen kleedlokalen betreden!! Direct naar huis!!!
• Houdt zoveel mogelijk 1,5 m afstand.
• Maximaal 7 spelers per kleedruimte.
• Coaches en stafleden moeten de kleedruimte zo min mogelijk betreden.
• Coaches en stafleden moeten mondkapje dragen tenzij 1,5 m gewaarborgd is. Uitzondering hierop vormen:
o Het doen van mededelingen
o Het houden van wedstrijdbesprekingen
• Spelers moeten een mondkapje dragen als zich meer dan 7 spelers + 2 coaches/stafleden in het kleedlokaal bevinden. Denk hierbij aan wedstrijdbesprekingen.
• Douchen met maximaal 2 spelers tegelijk.
• Kleedruimtes moeten door de daarvoor aangewezen spelers worden schoongemaakt nadat deze voldoende zijn geventileerd.

 

SPELERS


• Zich houden aan de regels van dit protocol!!
• Wanneer een speler zich herhaaldelijk niet aan het protocol houdt wordt hem de toegang tot de sportaccomodatie voor een periode van 2 weken ontzegd (dus ook de kantine).
• In de kleedlokalen geen uitbundig gedrag (schreeuwen, zingen enz.).
• Buiten het veld zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren. Als dit niet kan mondkapjes dragen.
• Gemaakte doelpunten dienen gepast gevierd te worden. Ook hierbij afstand bewaren.

• Bij trainingen kom zoveel als mogelijk omgekleed naar het sportcomplex en douche bij voorkeur thuis.

 


COACHES EN STAFLEDEN


• De kleedlokalen zo min mogelijk betreden.
• In kleedlokalen mondkapje gebruiken (zie uitzonderingen)
• Niet in de dug-outs plaatsnemen.
• Bij noodzakelijk contact met spelers (< 1,5 meter) mondkapje dragen.
• De verzorger in het veld moet bij een blessurebehandeling een mondkapje dragen (alleen ter plaatse van de behandeling).
• Assistent-scheidsrechters moeten zich in een aparte ruimte omkleden en wassen.

 

VERZORGING EN HYGIËNE


• De kleedruimtes moeten zoveel mogelijk geventileerd worden:
o Ramen en/of deuren zoveel mogelijk open.
o Zo mogelijk doorstroming van lucht door aan 2 kanten deuren/ramen open te zetten.
• Met maximaal 2 personen tegelijkertijd onder de douche.
• De kleedruimtes moeten na afloop door de daarvoor aangewezen spelers worden schoongemaakt nadat de ruimtes voldoende zijn geventileerd.
• Iedere speler moet een eigen drinkfles/bidon gebruiken. Deze moet men zelf meebrengen.
• Drinkflessen/bidons moeten na iedere training of wedstrijd thuis worden gereinigd.
• De spelers moeten na afloop van de wedstrijd (op toerbeurt) de voetbaltenues in de daarvoor bestemde tas stoppen.
• Gebruikte hesjes moeten (op toerbeurt) in een aparte tas gestopt worden,
• Gebruikte materialen (zoals ballen, warming-up materialen, verzorgingsmaterialen e.d.) worden door de stafleden na iedere wedstrijd en na iedere gedesinfecteerd.

 

PUBLIEK


• Het publiek dient minimaal 1,5 m afstand te houden.
• Indien het publiek zich daaraan niet houdt dient dit daarop aangesproken te worden door een aanwezig bestuurslid of 1 van de stafleden van het team dat speelt.
• Dit geldt ook voor supporters van de tegenstander.

GEBRUIK KANTINE
• In de kantine mogen bezoekers alleen zitten aan de daarvoor aanwezige tafels.
• De bar is vrijgemaakt van krukken om de 1,5 meter te kunnen bewaren.
• Er wordt zoveel mogelijk gedronken uit flesjes.
• De ingang van de kantine is aan de voorzijde van het gebouw.
• Bij de ingang staat desinfectiemiddel. Bij binnenkomst moeten de handen gedesinfecteerd worden.
• De uitgang is aan de zijkant van de kantine. Ook daar handen desinfecteren.
• In de kantine is met bewegwijzering duidelijk gemaakt welke looproute men moet volgen.
• Bij bestelling van eten wordt een nummer gegeven. Als het eten klaar is wordt het nummer afgeroepen.
• De kantine kent dezelfde regels als horecazaken elders.

zuiver logo

Toyota

Facebook

s5 box

Inloggen