Beste Speler/ouder/verzorger,

Op 28 september zijn de richtlijnen in verband met het COVID-19 virus weer aangescherpt. Dat heeft ook gevolgen voor het voetballen bij FC Ria. Gelukkig mogen we nog sporten.

De volgende richtlijnen dienen we te hanteren bij onze club:

De kantine is gesloten vanaf dinsdag 29 september, zowel tijdens trainings- als wedstrijddagen (zowel bij de jeugd als bij de senioren). Tijdens trainingen en wedstrijden zijn geen toeschouwers welkom, dat geldt voor zowel senioren als junioren. Jeugdspelers komen maximaal 10 minuten voor de training omgekleed en wel naar het voetbalveld. Het liefst komt de speler zelfstandig, maar als dat niet gaat dan kan de ouder/verzorger hem of haar afzetten op de parkeerplaats voor de ingang van het sportpark. Komt de speler met de fiets dan kan hij of zij deze meenemen aan de hand het sportpark op. ​Alle spelers, ongeacht waar ze wonen komen via de ingang aan de Susterderweg/Burgemeester Willemeplein, het sportpark op. Dat kan ook via fiets/voetpad vanuit De Kasselemeier tussen school en parkeerplaats. Maar niet via de tennisbaan/2e veld.​Ouders zijn helaas niet welkom op het sportpark. Je zet je kind af en gaat daarna naar huis of wacht in de auto op de parkeerplaats. De kinderen komen op de plek waar ze door jou zijn afgezet ook weer naar terug na de training. De jeugdleider haalt de kinderen op aan de ingang en brengt ze na de training ook gezamenlijk terug. Het is niet toegestaan dat kinderen op het sportpark blijven hangen.  De jeugdleiders hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid over de spelers. Zij zorgen ervoor dat alles volgens de richtlijnen verloopt. ​ Bij uitwedstrijden van jeugdleden tot en met 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. Als jeugdleden tot en met 17 jaar door de ouders worden gebracht naar een thuiswedstrijd dan vallen de chauffeurs niet onder teambegeleiding. Zij worden als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. We verzoeken de leiders om er op te letten dat het aantal auto’s tot een minimum beperkt wordt.

Verder verzoeken we ouders om kinderen een eigen drinkbidon of drinkfles mee te geven voor in de rust en na de wedstrijd. 

Voor senioren gelden de maatregelen verder volgens het nog geldende protocol.

 

We hopen ondanks alle aanvullende maatregelen dat onze spelers met plezier kunnen blijven voetballen.

Alvast dank voor jullie begrip en medewerking,

 

Bestuur FC Ria