Beste FC Ria leden,

 

Op vrijdag 17 september wordt de jaarvergadering gehouden in de kantine van FC Ria. Aanvang vergadering is om 20:30 uur. Uiteraard dienen de voorschriften gevolgd te worden die gelden in de kantine in verband met de corona maatregelen.
Agenda vergadering:

1. Opening door voorzitter
2. Mededelingen
3. Verslag seizoen 2020-2021
4. Financieel verslag 2020-2021
5. Verslag Kascontrole commissie
6. Verkiezing kascontrole commissie
7. Begroting 2021-2022 en vaststellen contributie
8. Verslag jeugdafdeling
9. Wijzigen statuten in het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
10. Rondvraag
11. Sluiting

Sportieve groet namens het bestuur van FC Ria,
Raoul Bakkes, voorzitter.

zuiver logo

Toyota

Facebook

s5 box

Inloggen