Beste allemaal,


Het nieuwe voetbalseizoen is weer gestart en ondertussen zijn een aantal
nieuwe leden begonnen met hun voetbalcarriére bij FC Ria. Daarom een goed
idee om de Jeugdactiviteiten-commissie (nog) eens voor te stellen. Op dit
moment bestaat de commissie uit een 6-tal ouders van jeugdleden.

Logo CarCampRepair aangepast FC en PMS

zuiver logo

Toyota

Facebook

s5 box

Inloggen